SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505548004714
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 1 ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50200
โทรศัพท์ : 053-931-777, 088-258-145-3
แฟกซ์ : 053-931-778
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ

Links