SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พรีน่าเฟรซฟู๊ด จำกัด
บจ.พรีน่าเฟรซฟู๊ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505547005202
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 100 หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : 0-5324-2862
แฟกซ์ : 0-5324-2582
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่าย อาหารสำเร็จรูป

Links