SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กวงเม้ง จำกัด
กวงเม้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541008033
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 34 ซอยศาลธนบุรี 35 ถนนศาลธนบุรี ต.บางหว้า อ.เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 0-2454-2232
แฟกซ์ : 0-2454-2746
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ขนมบรรจุห่อ ขนมอบ


Links