SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พรีเมียม แอดดิทีฟ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544117801
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 39/19 หมู่ที่ 10 ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2946-8787
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมวิตามินสำหรับสัตว์น้ำ

Links