SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
บจ.พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537057467
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 68/76-77 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ต.จอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 02-476-690
แฟกซ์ :  02-476-6903
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิต ส่งออก จำหน่าย ผัก ผลไม้ ทั้งสดและแปรรูป

Links