SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พราว อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บจ.พราว อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135553010097
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 21 ซอยแสมดำ17 ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2999-9999
แฟกซ์ : 0-2452-2509
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป

Links