SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด
บจ.พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544080517
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 7 ห้อง 708 ถนนรัชดาภิเษก ต.ห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ :  0-2694-2001-9
แฟกซ์ : 0-2694-2004
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การปรุงยาแผนโบราณจำหน่ายส่ง-ปลีก

Links