SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พงษ์ศิริ ดิสทริบิชั่น จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0325546000071
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 4 ถนนศรีพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ #32000
โทรศัพท์ : 0-4453-1339
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีม

Links