SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ผินกวน จำกัด
บจ.ผินกวน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735556004262
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 46/3 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม #73110
โทรศัพท์ : 0-2381-7094
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ ขนม เครื่องปรุงรส


Links