SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ผลิตภัณฑ์อาหารบีโบ้ จำกัด
บจ.ผลิตภัณฑ์อาหารบีโบ้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0855535000208
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 73/9 หมู่ที่ 2 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง #85000
โทรศัพท์ : 0-7783-3864
แฟกซ์ : 0-7782-1413
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

Links