SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ผลิตน้ำแข็งไทยขนส่ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115554018431
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 84 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10270
โทรศัพท์ : 0-2756-8576
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้าแบ่งบรรจุเก็บรักษากระจายสินค้า จัดจำหน่ายน้ำแข็ง และน้ำเพื่อการ

Links