SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
บจ.ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775528000011
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 18 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77150
โทรศัพท์ : 0-3268-1268
แฟกซ์ : 0-3268-1351
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น ผลิตผักและผ

Links