SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ปารีส แบงคอก เบเกอรี่ จำกัด
บจ.ปารีส แบงคอก เบเกอรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0255554000094
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี #25140
โทรศัพท์ : 0-2712-6690
แฟกซ์ : 0-2231-6193 Ext. 110
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

Links