SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด
บจ.ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125556001536
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี #94000
โทรศัพท์ : 0-7331-1040-2
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายปลาป่น น้ำมันน้ำแข็ง รับจ้างขนส่ง คานเรือ

Links