SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ปักธงชัย เนเชอรัลออยล์ จำกัด
บจ.ปักธงชัย เนเชอรัลออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103542005940
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 179 หมู่ที่ 4 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา #30150
โทรศัพท์ : 0-4475-6564
แฟกซ์ : 0-4475-5589
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานบีบน้ำมันที่มาจากพืชหรือเมล็ดพันธุ์พืช


Links