SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ปริ๊นเซส สวีทส์ จำกัด
บจ.ปริ๊นเซส สวีทส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125554001075
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ #50180
โทรศัพท์ : 0-5337-2905
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ซื้อ จำหน่ายอาหาร อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่มและเครื่องบริโภคอื่น เพื่อจำหน่าย

Links