SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ประยูรรุ่งกิจเกษตร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547157383
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 40 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

Links