SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กฤตธนา ฟู้ดดริ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575556001427
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 114 หมู่ที่ 8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ทำจากพืช ผลไม้และสัตว์ เช่น น้ำผักน้ำผลไม้


Links