SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด
กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105521005187
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 24 หมู่ที่ 14 เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2811-5015
แฟกซ์ : 0-2420-3994
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตแป้งจากข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 

Links