SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บุณย ไลฟ์ ไซอันซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103528023791
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 53/1 ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Links