SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บุญทัน ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.บุญทัน ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536101586
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 194 หมู่ที่ 3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น #40110
โทรศัพท์ : 084-510-8158
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายขนมมันสำปะหลังทอดกรอบ มันสำปะหลังเชื่อมบรรจุกระป๋อง


Links