SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บุญทรี ฟู้ด จำกัด
บจ.บุญทรี ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557083765
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 134 ซอยบางบอน 5 ซอย 5 ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 086 544 6878
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม


Links