SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บียอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107536001265
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้อง 2984P ถนนพระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Links