SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บีฟิต บีวัน จำกัด
บจ.บีฟิต บีวัน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205556027151
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 15/3 หมู่ที่ 14 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา #24000
โทรศัพท์ :  0-3884-5626
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป


Links