SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บีบี จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529039421
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 43 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2529-1336
แฟกซ์ : 0-2909-2376
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก ขายส่งถั่วลันเตาอบกรอบหรือทอด รับจ้าง

Links