SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บีเอฟดี เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.บีเอฟดี เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555161319
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 34 หมู่ที่ 2 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม #73120
โทรศัพท์ : 0-3433-1494
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออก รับซื้อ จำหน่าย ผลิต แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์


Links