ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บีเอ็น ฟรุ๊ต จำกัด
บริษัท บีเอ็น ฟรุ๊ต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556164478
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 75/20 ซอยสุขุมวิท 56 ถนนสุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : 0-2332-3232
แฟกซ์ : 0-2332-3262
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต บรรจุ จัดจำหน่าย ปลีกและส่ง สินค้าพืชผลเกษตรแปรรูป


Links