ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี.บี.ดีเวลลอบเม้นต์ จำกัด
บริษัท บี.บี.ดีเวลลอบเม้นต์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105528010127
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 333/16 อาคารสำนักงานยูไนเต็ดทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-5367-3991
แฟกซ์ : 0-5372-6995
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายส่งอาหาร ผลไม้และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง

แผนที่ :


Links