SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บี.เอช.ที.อินเตอร์เทรด จำกัด
บจ.บี.เอช.ที.อินเตอร์เทรด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105527042360
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 58/17 ชั้น 2-5 ถนนสีลม ต.สุริยวงศ์ อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2632-7337
แฟกซ์ : 0-2632-7338
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายส่ง ขายปลีกขนม ให้บริการทางการแพทย์

Links