SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บิวท์ตามอนท์ ปาล์ม ออย มิลล์ จำกัด
บจ.บิวท์ตามอนท์ ปาล์ม ออย มิลล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103544002816
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 128/242 ชั้นที่ 22 ห้องเอช อาคารชุดพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท ต.ทุ่งพญาไท อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม


Links