SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บิวตี้ เอ็กซ์ พลัส จำกัด
บจ.บิวตี้ เอ็กซ์ พลัส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125557016073
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 6/86 หมู่ที่ 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี #11000
โทรศัพท์ : 0-2509-3827
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จำหน่าย อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


Links