SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บิ๊ก ดีไซน์ ออฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.บิ๊ก ดีไซน์ ออฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103556051191
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 194/19-21 ถนนลาดพร้าว ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เบเกอรี่

Links