SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บาลานซ์ ไบโอเมด จำกัด
บจ.บาลานซ์ ไบโอเมด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552099809
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น อาหารเสริมบำรุงร่างกายฯ

Links