SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กรีนสปอต จำกัด
กรีนสปอต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0635531000060
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 288 ถนนศรีนครินทร์ ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2725-9800
แฟกซ์ : 0-2725-9801
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์


Links