SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บ้านหิมพานต์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705552000807
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 26 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2258-9651
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเวชสำอางสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

Links