SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บ้านพลูหลวง จำกัด
บจ.บ้านพลูหลวง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546053223
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : 1254 ซอย44(การเคหะแห่งชาติ) ถนนศรีบูรพา ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2737-4301
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ทำและขายส่ง-ปลีกสุราแช่พื้นเมือง

Links