SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บางบอนออย แอนด์ แฟท จำกัด
บจ.บางบอนออย แอนด์ แฟท จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745550001547
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 420/125 - 126 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถนนเทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10270
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links