SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บางบอนผลไม้ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0203535000449
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 288/14 ถนนเอกชัย ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0100
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋อง

Links