SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บางกอกโคเฮ จำกัด
บจ.บางกอกโคเฮ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205536000886
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 19/3 ถนนหน้าวัดตรี ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง #21000
โทรศัพท์ : 0-3861-2028
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กิจการผลิตอาหารแห้งส่งออก


Links