SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บางกอก คลอลิตี้ มิวค์ โปรดัคส์ จำกัด
บจ.บางกอก คลอลิตี้ มิวค์ โปรดัคส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555182740
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 513/201 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร #10700
โทรศัพท์ : 0-2412-4985
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมทุกชนิด

Links