SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บัน จำกัด
บจ.บัน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0473557000105
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ชั้นที่ 2 ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2992-6777
แฟกซ์ : 0-2992-7079
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง ไอศครีม และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

Links