SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บัตเตอร์อีสเบ็ทเตอร์ จำกัด
บจ.บัตเตอร์อีสเบ็ทเตอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0715556001565
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 183/8-9 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50100
โทรศัพท์ : 0-5335-1579
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่ง-ปลีกอาหารทุกชนิด เครื่องดื่ม ร้านขนม เบเกอรี่


Links