SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บอง อาร์ทพะทิซ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554135195
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 33 ห้อง 12 บี ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ ต.สามเสนใน อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : 0-2815-7561
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง เค็ก เบเกอรี่


Links