ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552128485
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 453-454 หมู่ที่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3221-0942
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารและถนอมอาหาร

แผนที่ :


Links