SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ จำกัด
บจ.บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745554004991
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 283 หมู่ที่ 6 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง #93110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันพืชจากปาล์มและมะพร้าว


Links