ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นูบูน จำกัด
บริษัท นูบูน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535078513
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 984/79 ถนนสุขุมวิท 71 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2713-3006
แฟกซ์ : 0-2312-4986
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตและบรรจุน้ำดื่มบริสุทธิ์ ผลิตน้ำ

แผนที่ :


Links