SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นูบูน จำกัด
บจ.นูบูน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530028704
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 984/79 ถนนสุขุมวิท 71 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2713-3006
แฟกซ์ : 0-2312-4986
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตและบรรจุน้ำดื่มบริสุทธิ์ ผลิตน้ำ

Links