SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นูโปร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529033554
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 77/129 ชั้น 30 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร #10600
โทรศัพท์ : 0-2862-3318
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภท ขนสัตว์ปีกป่น เนื้อไก่ป่น เนื้อหมูป่น

Links