SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นีล แคนนิ่ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0743551000984
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 1/104 หมู่ที่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเครื่องกระป๋อง

Links