ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กรีนเวิลด์ ฟรุ้ต โปรดักส์ จำกัด
บริษัท กรีนเวิลด์ ฟรุ้ต โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0325538000297
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 34 หมู่ที่ 14 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-3282
แฟกซ์ : 0-4453-9215
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำผลไม้

แผนที่ :


Links